Partnerība

1. Kopš 2008. gada Simplika stratēģiskais partneris ir uzņēmums CVO Recruitment – šobrīd vadošais personāla piesaistes uzņēmums Baltijas valstīs, kas nodrošina specializētu personāla atlasi augsti kvalificētu speciālistu un vadības līmeņa pozīcijām.

Šī partnerība izveidota ar mērķi sniegt klientiem pilnīgu atbalstu, sākot no darbinieku aizvietošanas īstermiņa projektiem līdz pat vadības komandas piesaistei.

CVO Recruitment pakalpojumi:

  • Augstākā līmeņa vadītāju piemeklēšana/ Executive Search
  • Personāla mērķtiecīga piemeklēšana
  • Talantu piesaistes programma
  • Darbinieku/ kandidātu novērtēšana
  • Novērtēšana grupas intervijā
  • Aprūpētais uzteikums
  • Biznesa atbalsta pakalpojumi
  • Semināri un meistarklases

 

2. Lai izveidotu un uzturētu augstus profesionālos standartus pagaidu darba nodrošināšanas pakalpojumu sfērā Latvijā, 2010. gadā tika izveidota Latvijas Pagaidu Darba aģentūru Asociācija/ LPDAA, kurā aktīvi darbojas arī Simplika.

Viens no galvenajiem LPDAA mērķiem ir nodrošināt t.s. Flexicurity principa ievērošanu nodarbinātības jomā Latvijā. Šai  terminā kombinēti divi vienlaikus un vienlīdz būtiski principi: darba spēka elastīgums un aizsardzība (flexibility & security), kas nozīmē elastīgus darba līguma nosacījumus (attiecībā uz darba laiku, darba un privātās dzīves līdzsvaru u.c.) un drošību (garantijas darba vietā, apmācības atbilstoši prasībām un iespējas ātri atrast jaunu darbu).