Ieteikumi darba meklētājiem

Uzsākot karjeras gaitas vai meklējot jaunas darba iespējas, sāciet ar sevis analīzi un apbruņojieties ar neatlaidību un mērķtiecību.

  1. Izvērtējiet savas personības vērtības, profesionālās un sociālās kompetences un patiesās karjeras intereses.
  2. Izveidojiet funkcionālu CV, kurā atspoguļota informācija ne tikai par darba vietām un amatiem, bet arī par nozīmīgākajiem sasniegumiem, veiksmēm un pieredzi. Pārbaudiet sagatavoto CV, lai pārliecinātos, ka nav pareizrakstības un interpunkcijas kļūdu un sniegtā informācija ir patiesa.
  3. Izveidojiet profesionālu LinkedIn profilu un sekojiet, lai publiski pieejamā informācija par jums citos sociālajos tīklos ir korekta.
  4. Veidojiet kontaktu loku, par savu interesi stāstiet draugiem, paziņām, bijušajiem kursa biedriem un kolēģiem, kā arī uzrunājiet profesionāļus, kuri var palīdzēt jums darba meklējumos.
  5. Meklējot darba iespējas, allaž sekojiet savām vērtībām un interesēm.
  6. Rūpīgi sagatavojieties, dodoties uz interviju: izpētiet informāciju par uzņēmumu un tendencēm nozarē un vēlreiz pārlasiet darba sludinājumu – uzņēmuma izvirzītās prasības un darba mērķus. Noteikti sagatavojiet jautājumus darba devējam par attiecīgo pozīciju.
  7. Izmēģiniet darba interviju! Pārdomājiet atbildes uz tipiskajiem jautājumiem. Visticamāk, jums jautās par motivāciju (kāpēc mums vajadzētu pieņemt darbā tieši jūs?), par profesionālo pieredzi (ar kādiem sasniegumiem jūs lepojaties?) un prasmēm. Atsvaidziniet atmiņā situācijas, kas bijušas īpaši veiksmīgas vai neveiksmīgas.
  8. Saglabājiet pozitīvu attieksmi!

Vēlam veiksmi!