CV un darba intervija

Dzīves un darba gaitu apraksts jeb CV (Curriculum Vitae)

CV ir viens no svarīgākajiem dokumentiem – jūsu vizītkarte darba tirgū. Tieši tāpēc ir svarīgi, lai Jūsu CV izskatītos profesionāli un atspoguļotu patiesu un darba devējam interesējošo informāciju par Jūsu kvalifikāciju un motivāciju.

Galvenās CV sadaļas ir:

 • Personīgā informācija: vārds, uzvārds, dzimšanas dati, kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese).
 • Karjeras mērķis. Pozīcija un uzņēmums, uz kuru pretendējat (ja piesakāties uz konkrētu vakanci) vai arī – jūs interesējošā sfēra, ja savu CV sūtat personāla atlases konsultantam.
 • Izglītība (iestāde, fakultāte, specializācija). Norādiet tikai vidējās, profesionālās un augstākās izglītības iestādes.
 • Papildu apmācības, kursi un iegūtie sertifikāti. Ja apmeklēti daudz un dažādi kursi, miniet pēdējos vai apjomīgākos, kuri atbilst specializācijai un ir būtiski pozīcijai, uz kuru piesakāties.
 • Darba pieredze. Darba vieta, amats, uzņēmums, galvenie pienākumi un atbildības jomas. Atcerieties norādīt arī sasniegumus un aiziešanas iemeslu. Darba pieredzi CV atspoguļo hronoloģiskā secībā, sākot ar pēdējo (jaunāko).
 • Prasmju raksturojums: valodu zināšanas, datorprasmes, autovadītāja apliecība u.c. – atbilstoši specializācijai.
 • Personīgās kompetences – jūsu personības īss raksturojums.
 • Īsumā par brīvā laika pavadīšanu un vaļaspriekiem. Šai informācijai vajadzētu ietilpt 1 – 2 rindiņās.

Pieteikuma/ motivācijas vēstule

Motivācijas vēstule ir vērtīgs papildinājums CV, kurā jāatspoguļo iemesli, kāpēc Jūs būtu vispiemērotākais pretendents pozīcijai, uz kuru piesakāties. Vēl labāk, ja varat minēt uzņēmuma ieguvumus, pieņemot Jūs darbā!

Motivācijas vēstulē miniet konkrētas prasmes, zināšanas un pieredzi, kas atbilstošas uzņēmuma izvirzītajām prasībām. Tāpat varat atainot kādu ievērojumu sasniegumu savā profesionālajā darbībā, kas vēl vairāk paspilgtinātu Jūsu piemērotību. Parūpējieties par vēstules atbilstošu noformējumu: tekstam jābūt pārskatāmam un strukturētam, atbilstoši lietišķo dokumentu noformēšanas principiem. Pirms nosūtīšanas vēstuli rūpīgi pārlasiet, lai izvairītos no neuzmanības vai pareizrakstības kļūdām.

Ja piesakāties uz pozīcijām dažādos uzņēmumos, noteikti veidojiet atšķirīgu motivācijas vēstuli katram no tiem, īpaši piedomājot par konkrētā uzņēmuma vērtībām un iemesliem, kāpēc jūs varētu būt vispiemērotākais darbinieks.

Darba intervija

Atkarībā no uzņēmuma un speciālista, kurš veic darba interviju, sarunas formas var būt dažādas. Pieredzes intervijā tiks aplūkota un detalizēti izrunāta atbilstoša pieredze, prasmes un spējas, savukārt kompetenču intervijā tiks analizēta jūsu rīcība dažādās situācijās. Neatkarīgi no tā, kādu intervijas formu izvēlēsies jūsu sarunas biedrs, iesakām pārdomāt un jau iepriekš pašam/-ai rast atbildes uz jautājumiem, kuri tādā vai citādā formā darba intervijā parasti tiek aplūkoti:

 • Kāpēc pieteicāties uz šo pozīciju/ uz šo uzņēmumu? Motivācija un profesionālā interese, kā arī nākotnes karjeras intereses.
 • Profesionālās kompetences – prasmes, spējas un zināšanas konkrētajā sfērā. Rūpīgi pārdomājiet un analizējiet savu darba pieredzi, realizētos projektus, sasniegumus un arī neveiksmes.
 • Personības raksturojums un personības vērtības. Vai labprātāk strādājat individuāli vai komandā? Vai esat analītiska personība un spējat strādāt ar informāciju? Vai spējat vadīt un iedvesmot komandu? Vai esat labs organizators? u.c.
 • Atalgojuma prasības.

Lai veicas!