Pagaidu darbinieki un jauktu komandu vadība

Februāris, 2017

 

Pagaidu-darbinieki-Simplika

 

Biznesa žurnāls “Forbes” par vienu no TOP10 tendencēm darba tirgū 2017. gadā izvirza jauktu komandu attīstību un vadību. Ar šo saprotot ne tikai dažāda vecuma, tautību un kultūru cilvēku apvienošanu, bet arī atšķirīgus nodarbinātības vai sadarbības veidus vienā komandā.

ASV veikts pētījums liecina, ka 93% kompāniju jau šobrīd plecu pie pleca strādā pilna laika un ārštata (freelance) darbinieki, un prognozes liecina, ka līdz 2020. gadam ārštata darbinieku īpatsvars uzņēmumos pieaugs līdz vismaz 30%. Tas – pasaulē.

Baltijas darba tirgū sadarbība ar ārštata speciālistiem raksturīga vien atsevišķās biznesa jomās. Tomēr jaunajai paaudzei arvien vairāk ienākot darba tirgū un nomainot senioru paaudzi (Baby Boomers, dzim. 1945.-1966.g.), varam rēķināties ar pieaugošu interesi pēc īstermiņa un projektu veida darba.

Komandu vadītājiem tas nozīmē kārtējo izaicinājumu – spēju veiksmīgi vadīt jauktas komandas un ārštata speciālistu darbu.

PAGAIDU DARBINIEKU UN ĀRŠTATA SPECIĀLISTU VADĪŠANA, PAMATPRINCIPI

Izpratne par pagaidu darbinieka gaidām

Ja vairāk vai mazāk zinām pastāvīgo darbinieku motivāciju, tad darbinieks, kas komandai pievienojas uz neilgu laiku, mums ir kā balta lapa. Atbilstīgs ir pavisam tiešs jautājums: “Ko tu no šīs sadarbības sagaidi?” Peļņas darbs? Laba pieredze? Interesants projekts? Attiecīgi sadarbības noslēgumā pārliecinoties, ka darbinieks gaidīto saņēmis un nākotnē varam sadarboties atkārtoti.

Pagaidu darbinieku motivācijas TOP3 Latvijā: pieredzes gūšana, iespēja ienākt vai atgriezties apritē, iespēja pašam plānot un vadīt savu laiku, nesaistoties ilgtermiņa regulētās attiecībās.

Galvenās pagaidu darbinieku grupas Latvijā: jaunieši, kuri nule beiguši augstskolu, jaunās māmiņas un atsevišķu profesiju speciālisti, piemēram, IT, reklāmas u.c. industrijās.

P.S. Šeit nerunājam par “piespiedu” īstermiņa darbiniekiem, kas raksturīga, piemēram, būvniecībā.

Precīzs darba uzdevums

Skaidrība par paveicamo darbu, tā apjomu, kvalitāti un termiņiem. Pēc iespējas detalizēti, ar plašāku un dziļāku informāciju kā štata darbiniekiem, kuri uzņēmuma vērtības un mērķus pārzina krietni labāk. Sarunām ar pagaidu darbinieku par darba mērķi un to, kā tas iekļaujas kopējā ainā, parasti veltāma papildu uzmanība un laiks.

Iekļaušana komandā

Iekļaušana komandā pagaidu darbiniekam ir svarīgāka, nekā jums varētu šķist, tāpat kā vienlīdzīga attieksme un darba apstākļi (ja vien darbs netiek veikts attālināti). Iepazīstiniet ar kolēģiem, pēc iespējas iekļaujiet e-pastu sarakstē, aiciniet piedalīties sapulcēs un komandas pasākumos. Ieguvums būs abpusējs!

Komunikācija

Veiksmīgā sadarbībā liela nozīme ir operatīvai komunikācijai un regulārai, tūlītējai atgriezeniskajai saitei (feedback). Tāpat nežēlojiet arī uzslavas un pateicību par labi paveikto.

Visefektīvāk būs, ja pilnu komunikāciju ar pagaidu darbiniekiem uzticēsiet konkrētam cilvēkam par visiem jautājumiem – sākot no projekta mērķa līdz pat uzņēmuma autostāvvietas izmantošanai. Lai cilvēkam nav jāmaldās pa uzņēmumu un jāmeklē atbildīgo par katru no jautājumiem.

Precīzas vadlīnijas

Gadījumā, ja pagaidu darbinieks veic komunikāciju uz āru uzņēmuma vārdā, svarīgs ir sagatavošanas darbs, lai tā tiktu veikta atbilstoši kultūrai un standartiem: telefona sarunas scenārijs un uzrunas formāts, e-pasta sagatave, nodrošināta piekļuve veidlapām un formām.

Atalgojums

Pagaidu darbinieka piesaistei uzņēmumā ir ērtības funkcija – iespēja tikt galā ar īstermiņa darba apjoma pieaugumu un paveikt neparedzēto, nepārslogojot komandu. Tāpēc būtu maldīgi pagaidu darbinieku uztvert kā iespēju ietaupīt; visticamāk, kopējās izmaksas būs lielākas, nekā pastāvīga darbinieka nodarbināšana (pārrēķinot laikā).

Biežākie vadītāju “klupšanas akmeņi” sadarbībā ar pagaidu darbiniekiem

  • Neprecīzi mērķi. Tiem jābūt kvalitatīvi, kvantitatīvi un laikā izmērāmiem.
  • Neskaidras vadlīnijas. Lielākie pārpratumi rodas, ja darba uzdevums tiek nodots tikai mutiski.
  • Atstāšana novārtā. Vēl viena komunikācijas kļūda – iedot rakstisku instruktāžu vai darba paraugu, nepārliecinoties, ka darbinieks ir visu sapratis un šīs vadlīnijas darba gaitā tiešām ņem vērā!
  • Dažādi informācijas avoti. Esam bijuši par lieciniekiem situācijai, kad pagaidu darbiniekam darba uzdevumu sniedz viens cilvēks, darba izpildi pārbauda kāds cits, un vēl pa vidu atrodas vairāki padomdevēji.

Tāpat esam neskaitāmas reizes pārliecinājušies, ka labs pagaidu darbinieks var kļūt par pastāvīgu darbinieku un nākotnē izveidot lielisku karjeru uzņēmumā. Ja vien jau sākotnēji veidota auglīga un pārdomāta sadarbība.