Īstermiņa darbinieki – ekonomiski pamatota vajadzība

Jūnijs, 2016

Pagaidu_darbinieki

12. jūnija Latvijas Televīzijas raidījuma “De facto” sižetā tika aktualizēta tēma par terminētajiem darba līgumiem, kurus kā darba tiesisko attiecību formu arvien biežāk izvēlas darba devēji. Tā uz noteiktu laiku tikuši parakstīti 14% no visiem 2016. gadā noslēgtajiem darba līgumiem Latvijā.

Uzmanību īpaši piesaistīja komentārs sižeta noslēgumā: “Lai darba devēji nebūtu atbildīgi par savu padoto sociālajām garantijām, kā arī citu priekšrocību dēļ, citviet Rietumeiropā aizvien lielāku popularitāti iegūst starpnieku kompānijas starp darba devēju un darba ņēmēju. Proti, darba devējs maksā noteiktu summu šim starpniekam, kas jau tālāk atalgojumu izmaksā darbiniekam. Protams, darba ņēmējs šādā situācijā visbiežāk nav ieguvējs…”

Tā kā esam tieši šāds starpnieku uzņēmums un arī viens no Latvijas Pagaidu darba aģentūru asociācijas (LPDAA) biedriem, aicinām paraudzīties uz šo jautājumu gan darba devēju, gan darba ņēmēju acīm.

Pirmkārt, šo t.s. starpnieku jeb darbinieku nomas uzņēmumu izmantošana nenozīmē atteikšanos no sociālajām garantijām vai jebkāda cita veida atbildības darba ņēmēja (un valsts) priekšā. Visu atbildību kā likumīgais darba devējs uzņemas darbinieku nomas kompānija. Kopš 2011. gada to darbība definēta arī Darba likumā.

Otrkārt, nereti šīs īstermiņa saistības ir pašu darba ņēmēju interesēs. Mūsu pozitīvās pieredzes sarakstā ir gan jaunās māmiņas, kuras ar pagaidu projektu palīdzību spējušas atgriezties darba tirgū, gan jaunieši, kuri šādi guvuši savu pirmo darba pieredzi un atspērienu karjerā.

Tipiskas pagaidu darbinieku piesaistes situācijas ir:

  • pastāvīgo darbinieku aizvietošana atvaļinājuma laikā,
  • īslaicīga darba apjoma palielināšanās vai sezonas rakstura darbs,
  • atsevišķi gabaldarbi jeb projekti, piemēram, dokumentu arhivēšana, datu pārnese uz jaunu IT sistēmu vai mārketinga akcijas.

Šobrīd aktuāla ir atvaļinājumu sezona, un darba devēji arvien vairāk apzinās, cik nozīmīga ir darbinieku kvalitatīva atpūta. Tajā pašā laikā ir pozīcijas, kuru klātbūtne ir nepieciešama pastāvīgi, piemēram, biroja administrators, kurš rūpējas par organizatoriskām funkcijām. Lai nepārslogotu darbiniekus ar papildu pienākumiem uz kolēģa atpūtas rēķina, darba devēji labprāt izmanto iespēju piesaistīt aizvietotāju – pagaidu darbinieku.

Daudziem darba meklētājiem šī ir laba iespēja gan profesionālai pilnveidei, gan skanīgam ierakstam CV un labiem darba piedāvājumiem nākotnē.

Ar šo vēlamies akcentēt, ka vienmēr būs cilvēku loks, kuriem pagaidu darbs būs laba iespēja, un darba devēji, kuriem īstermiņa darbinieki – ekonomiski pamatota vajadzība. Turklāt visā pasaulē kā viena no tendencēm, jo īpaši jaunākajai paaudzei darba tirgū, tiek uzsvērta devēja – darba ņēmēja attiecību aizstāšana ar sadarbības attiecībām. Tas nozīmē, ka arvien vairāk profesionāļu izvēlēsies projekta tipa darbu un konkrētu uzdevumu realizāciju, neiesaistoties ilgtermiņa darba attiecībās. Elastīgi un saskaņā ar savām darba un privātās dzīves līdzsvara vajadzībām.

Statistiku par terminētiem darba līgumiem pozitīvi ietekmēs arī pagaidu darba iespēju popularizēšana un attīstība, ko mudinām vērtēt no vairākiem skatupunktiem.

Ar pagaidu darbinieku aģentūru darba principiem un ētiku aicinām iepazīties Latvijas Pagaidu darba aģentūru asociācijas mājaslapā www.lpdaa.lv