Darbinieku nomu Latvijā pagaidām izmanto galvenokārt ārzemju kompānijas

«Agrāk darbs ieņēma lielāko daļu cilvēku dzīves, bet šobrīd mainās dzīves uztvere un ļaudis vēlas balansu starp darba dzīvi un brīvo laiku. Tas maina arī nodarbinātību,» saka J. Lobanovska.

«Simplika ienāca Latvijas tirgū 2005. gadā un bija pirmā aģentūra, kas piedāvāja darbinieku nomu. Tas bija iespējams pateicoties mūsu ārzemju īpašniekiem, kas ienesa šo pieredzi Latvijā. Tas bija jauninājums vietējā tirgū,» saka J. Lobanovska.

Uzņēmumu, kas piedāvā personāla nomu, uzdevums ir atbrīvot klientu kompānijas no administratīvā sloga un piedāvāt elastīgus nodarbinātības veidus, kas atbilstu gan klientu uzņēmuma situācijai, gan darbinieku pieaugošai vēlmei pēc elastīga darba laika. Vēsturiski šādus pakalpojumus lielākoties izmanto ārzemju uzņēmumu pārstāvniecības Latvijā, jo, pirmkārt, viņi ar šo pakalpojumu ir pazīstami un daudzu Eiropas valstu darba likumdošana veicina šāda veida nodarbinātību, kā arī atšķiras pašu cilvēku uzskati par nodarbinātību. Otrkārt, bieži vien šādām kompānijām ir ierobežots atļauto darbinieku skaits konkrētā valstī. Tādēļ nereti SIA Simplika saviem klientiem nodrošina pat veselas nodaļas darbību. Vēl viens iemesls darbinieku nomas izmantošanai ir administratīvo izmaksu samazināšana, jo aģentūra nosedz vismaz viena speciālista darbu, kas uzņēmumam būtu jānodarbina. «Noslēdzot sadarbības līgumu ar klientu un pieņemot darbā darbiniekus, mums jāstrādā tā, lai nodarbinātība atbilstu gan likumdošanai, gan uzņēmuma iekšējiem standartiem,» saka J. Lobanovska

Skandināvijā līdz pat 80% cilvēku ir nodarbināti caur pagaidu darba aģentūrām, jo darba likumdošana ir smagnēja un arodbiedrību spēks – liels. Tas esot viens no iemesliem, kāpēc Skandināvijas uzņēmumiem patīk darbinieku noma un kāpēc skandināvu uzņēmumi veido struktūrvienības citās valstīs.

Personāla nomai ir divi virzieni – pastāvīgie darbinieki un darbinieki uz īsu laiku. SIA Simplika specializācija ir t.s. baltās apkaklītes jeb biroja darbinieki un 95% ir ilgtermiņa darbinieki, kuri galvenokārt strādā ārvalstu kompāniju pārstāvniecībās.  Arvien ierastāk ir ar nomas darbinieku aizvietot sekretāri atvaļinājumā vai slimības gadījumā.

Darbinieku nomas aģentūrām uztic arī apjomīgu īstermiņa projektu īstenošanu. Viens no interesantākajiem SIA Simplika veiktajiem projektiem ir kompānijā ieviestas jaunas datubāzes apmācību speciālistu noma uz 3 mēnešu periodu, kur 10 talantīgi un uz sadarbību vērsti jaunieši devās uz uzņēmuma filiālēm visā Latvijā, lai uz vietas apmācītu kompānijas darbiniekus. Tā ir lieliska profesionāla pieredze gan pašiem speciālistiem, gan iespēja uzņēmumam ērti un efektīvi nodrošināt konkrētu procesu.

Visbiežāk pagaidu īstermiņa projektos nomātie darbinieki ir studenti, kas piestrādā paralēli mācībām, un jaunās māmiņas, kuras ģimenes apstākļu dēļ nevar apvienot mazuļa audzināšanu ar pilnu darba slodzi. «Noma dod iespēju jauniem, nepieredzējušiem cilvēkiem sākt pirmās darba gaitas, un praktiski visi pēc šiem īstermiņa projektiem ar Simplika palīdzību saņēmuši pastāvīga darba piedāvājumu,» saka J. Lobanovska. Līdz ar to varam runāt arī par darbinieku nomas vai pagaidu darba aģentūru pozitīvo ietekmi nodarbinātības veicināšanai.

«Darbinieku noma Latvijā ir savas attīstības sākumā. Kopējais cilvēku skaits, kas gada laikā caur asociācijas (Latvijas Pagaidu Darba aģentūru Asociācija, LPDAA)  uzņēmumiem tiek nodarbināts Latvijā, ir ap 500. Tas ir ļoti maz. Es ceru, ka pēc pieciem gadiem šis skaits būs vismaz trīs reizes lielāks. Nomas bizness ir cieši saistīts ar ekonomikas kopējo attīstību,» saka J. Lobanovska. Viņa zina teikt, ka Lietuvā gada laikā tiek nomāti aptuveni 4500 darbinieki. Šī skaitliskā atšķirība starp Latviju un Lietuvu norāda uz Latvijas uzņēmumu konservatīvismu šajā jautājumu, kā arī Latvijā, atšķirībā no Lietuvas, darba likumdošana nekādā veidā šo elastīgo nodarbinātību neveicina. Igaunija ir vienu soli priekšā – tur pagaidu darba aģentūras no mazkvalificētā darbaspēka nodrošināšanas pārkvalificējas uz speciālistu līmeņa pozīcijām, pamatā IT, pārdošanas un mārketinga, kā arī asistējošās pozīcijas. «Pagaidu darba aģentūras vairs nenozīmē sezonālu pieeju. Starptautiskās kompānijas, kuru galvenā mītne atrodas Eiropā vai citur pasaulē, izmanto personāla nomu, un termins «pagaidu», nozīmē vismaz viena gada periodu. Šīs kompānijas sagaida, ka tiks nodrošinātas visas ar personālu saistītās funkcijas, sākot no darbinieku atlases līdz darba līgumu administrēšanai, algas aprēķināšanai un izmaksai līdz pat darba auto nomai, komandējumu administrēšanai un pat palīdzību darbinieka dzīvesvietas maiņas procesā,» stāsta J. Lobanovska.

Runājot par to, kā personālvadības speciālisti vērtē cilvēkus, kuri bieži mainījuši darbu, viņa norāda, ka, kamēr tas ir noticis paralēli studijām, šāds ieraksts CV ir apsveicams. Vēl divus gadus pēc augstskolas absolvēšanas tas ir pieņemami, bet pēc tam gan ir liels jautājums, kāpēc cilvēks tā dara, ja vien tās nav jaunās māmiņas, kam pagaidu darbs palīdz atkal ienākt darba vidē no bērna kopšanas atvaļinājuma. Vēl viena cilvēku kategorija, kas strādā pagaidu darba aģentūrās, ir cilvēki, kuri vēlas līdzsvarot darba īpatsvaru savā dzīvē.

Publicēts laikrakstā Dienas Bizness, 21.05.2014. Žurnāliste Anda Asare