Sekretāres/-a aizvietošana

Ja jūsu uznēmumā būtiski pastāvīgi nodrošināt t.s. recepcijas funkcijas, bet sekretāre/-s saslimusi vai ieplānots atvaļinājums, mēs piemeklēsim atbilstošu speciālisti mūsu datubāzē un nosūtīsim darbā uz Jūsu uzņēmumu!

Esam izveidojušas sadarbību ar dažādas kvalifikācijas speciālistēm, kuras operatīvi spēj reaģēt uz mūsu klientu pieprasījumiem.

Sekretāres aizvietošana ir biežāk izmantotais pagaidu darbinieku piesaistes risinājums, īpaši pieprasīts vasaras sezonā. Pagaidu sekretāri iespējams piesaistīt sākot no vienas dienas gan pilnai, gan nepilnai darba dienai.

Šo pakalpojumu ir ērti izmantot, jo mēs nodrošinām visas uz sekretāres piesaisti un nodarbināšanu attiecināmās funkcijas:

  • atbilstošas kvalifikācijas darbinieka piemeklēšana,
  • darbinieka darba attiecību nodrošināšana  – darba līgumattiecības, un darba drošības instruktāža,
  • algas un nodokļu aprēķināšanu un izmaksa,
  • personāla lietvedība.

Ja jūsu uzņēmumā regulāri ir situācijas, kad nepieciešams aizvietot biroja “labo gariņu”, iesakām jau laikus sazināties un vienoties par sadarbības nosacījumiem, lai vajadzības gadījumā varam palīdzēt pēc iespējas operatīvi.