Personāla noma

Lai jums būtu vieglāk saprotama šī pakalpojuma būtība, tā darbības principu pielīdzinām līzinga pakalpojumiem: speciālista(u) piemeklēšana un nodrošināšana darbam uzņēmumā uz noteiktu periodu.
Piemēram, grāmatvedis darbinieka aizvietošanai bērna kopšanas atvaļinājuma laikā.
Pakalpojuma kopējās izmaksas tiek izlīdzinātas visa darbinieka nomas perioda garumā.

Pakalpojumā ietverts:

  • kvalificēta, uzņēmuma prasībām atbilstoša speciālista piemeklēšana,
  • darba attiecību noformēšana ar darbinieku (darba līgums ar Simplika SIA),
  • atalgojuma un visu saistīto nodokļu aprēķināšana un izmaksa,
  • ar pesonālu saistītās sadarbības nodrošināšana ar valsts institūcijām (VSAA, VID),
  • lietvedība u.c. uz personālu attiecināmās darbības,
  • regulāras atskaites uzņēmumam.