Personāla izīrēšana

Personāla izīrēšana (oustaffing) pakalpojuma būtība ir darba attiecību nodrošināšana jūsu uzņēmuma darbiniekiem, visam štatam vai daļēji. Tas nozīmē, ka saņemat kvalificēta speciālista ikdienas atbalstu, kurš nodrošina visas ar personāla lietvedību un grāmatvedību saistītas funkcijas jūsu uzņēmumam.
Kaut faktiski darbinieki strādā jūsu uzņēmumā, juridiski darba attiecības tiek noformētas ar Simplika SIA.

Pakalpojums ir īpaši izdevīgs:

 • ja uzņēmumam noteikti ierobežojumi darbinieku skaita ziņā,
 • pārstāvniecībām vai nelieliem uzņēmumiem, kuriem nav izdevīgi uzturēt personāla lietvedību un grāmatvedību,
 • ārvalstu kompānijām, kuras ienākot jaunā tirgū, neveido pārstāvniecību.

Pakalpojumā iekļauts:

 • darba attiecību noformēšana un nodrošināšana ar darbinieku(-iem),
 • algu, ieskaitot fiksēto un mainīgo daļu, aprēķināšana un izmaksa konkrētā datumā,
 • atvaļinājumu, slimības, komandējumu u.c. kompensāciju un piemaksu aprēķins,
 • attiecināmo nodokļu aprēķināšana un nomaksa atbilstoši uzņēmuma un LR likumdošanas prasībām,
 • sadarbība un atskaišu nodrošināšana valsts institūcijām,
 • papildu pakalpojumi, piemēram, veselības apdrošināšanas nodrošināšana, nobilā telefona sarunu aprēķināšana pēc nepieciešamības,
 • lietvedība u.c. uz personālu attiecināmās darbības,
 • atskaites uzņēmumam.

Tāpat nodrošinām uzņēmumam aktuālās personāla vadības funkcijas, kuras iespējams izvēlēties un kombinēt pēc nepieciešamības:

 • darbinieku novērtēšana,
 • amata apraksta(u) un/ vai darba līguma izstrāde,
 • vērtību un kompetenču modeļa izstrāde,
 • darbinieku vai kandidātu novērtēšana.

Visiem pakalpojumiem izmaksas atkarīgas no vairākiem faktoriem un sadarbības nosacījumiem kā darbinieku skaits, pakalpojuma sniegšanas ilgums u.c.
Tāpēc rakstiet vai zvaniet, lai varam izstrādāt individuālu piedāvājumu atbilstoši jūsu prasībām.