Pagaidu darbinieku piesaiste

Papildu personāls konkrētu projektu īstenošanai, vasaras sezonai, darbinieku aizvietošanai atvaļinājuma periodā u.c. funkcijām.

Pagaidu darbinieku piesaistīšana ir ļoti ērts veids, kā nodrošināt neparedzētas, papildus vai mainīgās pozīcijas uzņēmumā; jums koncentrējoties uz sava biznesa attīstību, mēs uzņemsimies atbildību un kontroli pār visām ar personālu saistītām administratīvām, juridiskām un finanšu funkcijām, piemeklējot vajadzīgos speciālistus un noformējot darba juridiskās attiecības maksimāli ātri.

Jūsu ieguvumi:

 • ātrs risinājums neplānotu vajadzību segšanai,
 • samazinātas administratīvās un personāla izmaksas, jo darbinieka piesaiste tiek noformēta kā pakalpojums,
 • iespēja paveikt papildu darbu, nepalielinot štata vietu skaitu uzņēmumā (samazināta kadru mainība),
 • visas ar pagaidu darbiniekiem saistītās juridiskās, administratīvās un finanšu darbības un atbildību uzņemas Simplika,
 • iespēja atteikties no kontroles funkcijas, jo Simplika konsultanti nodrošina arī darbinieku mobilā telefona, degvielas un citu resursu patēriņa uzskaiti un administrēšanu,
 • pagaidu darbinieku iespējams piesaistīt uz pilnu vai nepilnu darba dienu.

Mūsu pieredze, piemēri:

 • 10 datu ievades operatori 3 mēnešu periodam, uzņēmumam pārejot uz jaunu grāmatvedības sistēmu,
 • 4 dokumentu skenēšanas operatori uz 2 mēnešiem,
 • mārketinga speciālists – datu analītiķis uz mārketinga akcijas laiku, 2 mēnešiem, elastīgs darba laiks,
 • materiālu noliktavas koordinators, darba laiks 2  stundas dienā,
 • u.c.