Masveida atlase

Masveida atlase ir pēdējos 2 gados Latvijā īpaši pieprasīts pakalpojums. Attīstoties pakalpojumu centriem un augot klientu apkalpošanas komandām, darba iespējas varam nodrošināt arvien vairāk speciālistiem bez specifiskām pieredzes prasībām.

Atlases būtība – liela skaita kandidātu vai pastāvīgas kandidātu plūsmas nodrošināšana viena veida amatam. Par būtiskākajiem atlases un novērtēšanas kritērijiem tiek izvirzītas valodu prasmes, datorprasmes un sociālās kompetences.

 

Visbiežāk šāda veida projekti tiek realizēti:
  • darbam pārdošanas un klientu apkalpošanas jomā,
  • finanšu sektorā, piemēram, bankas operāciju speciālistu un klientu konsultantu piesaistei,
  • datu ievades un dokumentu vai informācijas apstrādes speciālisti,
  • administratīvo darbinieku piesaistei.