Pakalpojumi

Mūsdienīgi, visā pasaulē atzīti un plaši izmantoti personāla atlases un vadības risinājumi
pieejami arī Jums!

Simplika pakalpojumi:

 • Pagaidu darbinieku piesaiste /Temporary Staffing/
 • Personāla noma /Staff Leasing/
 • Personāla izīrēšana /Outstaffing/
 • Personāla algu aprēķināšana /Payroll outsourcing/
 • Personāla administrēšana /HR Administration/
 • Operatīva personāla atlase

Personāla noma

Lai jums būtu vieglāk saprotama šī pakalpojuma būtība, tā darbības principu pielīdzinām līzinga pakalpojumiem: speciālista(u) piemeklēšana un nodrošināšana darbam uzņēmumā uz noteiktu periodu.
Piemēram, grāmatvedis darbinieka aizvietošanai bērna kopšanas atvaļinājuma laikā.
Pakalpojuma kopējās izmaksas tiek izlīdzinātas visa darbinieka nomas perioda garumā.

Pakalpojumā ietverts:

 • kvalificēta, uzņēmuma prasībām atbilstoša speciālista piemeklēšana,
 • darba attiecību noformēšana ar darbinieku (darba līgums ar Simplika SIA),
 • atalgojuma un visu saistīto nodokļu aprēķināšana un izmaksa,
 • ar pesonālu saistītās sadarbības nodrošināšana ar valsts institūcijām (VSAA, VID),
 • lietvedība u.c. uz personālu attiecināmās darbības,
 • regulāras atskaites uzņēmumam.

Pieteikt pakalpojumu Skatīt atsauksmes

Sekretāres/-a aizvietošana

Ja jūsu uznēmumā būtiski pastāvīgi nodrošināt t.s. recepcijas funkcijas, bet sekretāre/-s saslimusi vai ieplānots atvaļinājums, mēs piemeklēsim atbilstošu speciālisti mūsu datubāzē un nosūtīsim darbā uz Jūsu uzņēmumu!

Esam izveidojušas sadarbību ar dažādas kvalifikācijas speciālistēm, kuras operatīvi spēj reaģēt uz mūsu klientu pieprasījumiem.

Sekretāres aizvietošana ir biežāk izmantotais pagaidu darbinieku piesaistes risinājums, īpaši pieprasīts vasaras sezonā. Pagaidu sekretāri iespējams piesaistīt sākot no vienas dienas gan pilnai, gan nepilnai darba dienai.

Šo pakalpojumu ir ērti izmantot, jo mēs nodrošinām visas uz sekretāres piesaisti un nodarbināšanu attiecināmās funkcijas:

 • atbilstošas kvalifikācijas darbinieka piemeklēšana,
 • darbinieka darba attiecību nodrošināšana  – darba līgumattiecības, un darba drošības instruktāža,
 • algas un nodokļu aprēķināšanu un izmaksa,
 • personāla lietvedība.

Ja jūsu uzņēmumā regulāri ir situācijas, kad nepieciešams aizvietot biroja “labo gariņu”, iesakām jau laikus sazināties un vienoties par sadarbības nosacījumiem, lai vajadzības gadījumā varam palīdzēt pēc iespējas operatīvi.

Pieteikt pakalpojumu Skatīt atsauksmes

Personāla izīrēšana

Personāla izīrēšana (oustaffing) pakalpojuma būtība ir darba attiecību nodrošināšana jūsu uzņēmuma darbiniekiem, visam štatam vai daļēji. Tas nozīmē, ka saņemat kvalificēta speciālista ikdienas atbalstu, kurš nodrošina visas ar personāla lietvedību un grāmatvedību saistītas funkcijas jūsu uzņēmumam.
Kaut faktiski darbinieki strādā jūsu uzņēmumā, juridiski darba attiecības tiek noformētas ar Simplika SIA.

Pakalpojums ir īpaši izdevīgs:

 • ja uzņēmumam noteikti ierobežojumi darbinieku skaita ziņā,
 • pārstāvniecībām vai nelieliem uzņēmumiem, kuriem nav izdevīgi uzturēt personāla lietvedību un grāmatvedību,
 • ārvalstu kompānijām, kuras ienākot jaunā tirgū, neveido pārstāvniecību.

Pakalpojumā iekļauts:

 • darba attiecību noformēšana un nodrošināšana ar darbinieku(-iem),
 • algu, ieskaitot fiksēto un mainīgo daļu, aprēķināšana un izmaksa konkrētā datumā,
 • atvaļinājumu, slimības, komandējumu u.c. kompensāciju un piemaksu aprēķins,
 • attiecināmo nodokļu aprēķināšana un nomaksa atbilstoši uzņēmuma un LR likumdošanas prasībām,
 • sadarbība un atskaišu nodrošināšana valsts institūcijām,
 • papildu pakalpojumi, piemēram, veselības apdrošināšanas nodrošināšana, nobilā telefona sarunu aprēķināšana pēc nepieciešamības,
 • lietvedība u.c. uz personālu attiecināmās darbības,
 • atskaites uzņēmumam.

Tāpat nodrošinām uzņēmumam aktuālās personāla vadības funkcijas, kuras iespējams izvēlēties un kombinēt pēc nepieciešamības:

 • darbinieku novērtēšana,
 • amata apraksta(u) un/ vai darba līguma izstrāde,
 • vērtību un kompetenču modeļa izstrāde,
 • darbinieku vai kandidātu novērtēšana.

Visiem pakalpojumiem izmaksas atkarīgas no vairākiem faktoriem un sadarbības nosacījumiem kā darbinieku skaits, pakalpojuma sniegšanas ilgums u.c.
Tāpēc rakstiet vai zvaniet, lai varam izstrādāt individuālu piedāvājumu atbilstoši jūsu prasībām.

Pieteikt pakalpojumu Skatīt atsauksmes

Pagaidu darbinieku piesaiste

Papildu personāls konkrētu projektu īstenošanai, vasaras sezonai, darbinieku aizvietošanai atvaļinājuma periodā u.c. funkcijām.

Pagaidu darbinieku piesaistīšana ir ļoti ērts veids, kā nodrošināt neparedzētas, papildus vai mainīgās pozīcijas uzņēmumā; jums koncentrējoties uz sava biznesa attīstību, mēs uzņemsimies atbildību un kontroli pār visām ar personālu saistītām administratīvām, juridiskām un finanšu funkcijām, piemeklējot vajadzīgos speciālistus un noformējot darba juridiskās attiecības maksimāli ātri.

Jūsu ieguvumi:

 • ātrs risinājums neplānotu vajadzību segšanai,
 • samazinātas administratīvās un personāla izmaksas, jo darbinieka piesaiste tiek noformēta kā pakalpojums,
 • iespēja paveikt papildu darbu, nepalielinot štata vietu skaitu uzņēmumā (samazināta kadru mainība),
 • visas ar pagaidu darbiniekiem saistītās juridiskās, administratīvās un finanšu darbības un atbildību uzņemas Simplika,
 • iespēja atteikties no kontroles funkcijas, jo Simplika konsultanti nodrošina arī darbinieku mobilā telefona, degvielas un citu resursu patēriņa uzskaiti un administrēšanu,
 • pagaidu darbinieku iespējams piesaistīt uz pilnu vai nepilnu darba dienu.

Mūsu pieredze, piemēri:

 • 10 datu ievades operatori 3 mēnešu periodam, uzņēmumam pārejot uz jaunu grāmatvedības sistēmu,
 • 4 dokumentu skenēšanas operatori uz 2 mēnešiem,
 • mārketinga speciālists – datu analītiķis uz mārketinga akcijas laiku, 2 mēnešiem, elastīgs darba laiks,
 • materiālu noliktavas koordinators, darba laiks 2  stundas dienā,
 • u.c.

Pieteikt pakalpojumu Skatīt atsauksmes

Personāla atlase

Ātra un operatīva kandidātu atlase sākotnējā un vidējā līmeņa pozīcijām bez specifiskām prasībām – būtisks jūsu laika un resursu ietaupījums!
Simplika konsultanti veiks pieteikumu izvērtēšanu uz izsludināto vakanci un atbilstošu speciālistu atlasi datubāzēs, lai Jūs saņemtu tikai pēc darba pieredzes atbilstošāko kandidātu CV.

Risinājums efektīvi izmantojams:

 • biroja vadības, administratīvām un asistējošām pozīcijām,
 • datu apstrādes un ievades speciālistu atlasē,
 • darbam klientu apkalpošanas un servisa jomā (ja nav paredzētas specifisku svešvalodu zināšanu utml. prasmes),
 • pārdošanas aģentu, merčendaizeru atlasei u.c.

Pakalpojumā ietverts:

 • darba sludinājuma izveide un publicēšana karjeras portālos un sociālajos tīklos,
 • piedāvājuma nosūtīšana mērķauditorijai datu bāzēs,
 • pieteikumu izvērtēšana un CV atlase datu bāzēs,
 • sākotnējā (tele-) intervija, lai pārliecinātos par kandidāta atbilstību,
 • klātienes intervija un kandidāta novērtēšana,
 • atbilstošāko CV nosūtīšana klientam, pievienojot papildu informāciju – konsultanta komentārus pēc intervijas.

 

Pieteikt pakalpojumu Skatīt atsauksmes

Masveida atlase

Masveida atlase ir pēdējos 2 gados Latvijā īpaši pieprasīts pakalpojums. Attīstoties pakalpojumu centriem un augot klientu apkalpošanas komandām, darba iespējas varam nodrošināt arvien vairāk speciālistiem bez specifiskām pieredzes prasībām.

Atlases būtība – liela skaita kandidātu vai pastāvīgas kandidātu plūsmas nodrošināšana viena veida amatam. Par būtiskākajiem atlases un novērtēšanas kritērijiem tiek izvirzītas valodu prasmes, datorprasmes un sociālās kompetences.

 

Visbiežāk šāda veida projekti tiek realizēti:
 • darbam pārdošanas un klientu apkalpošanas jomā,
 • finanšu sektorā, piemēram, bankas operāciju speciālistu un klientu konsultantu piesaistei,
 • datu ievades un dokumentu vai informācijas apstrādes speciālisti,
 • administratīvo darbinieku piesaistei.

Pieteikt pakalpojumu Skatīt atsauksmes